PRIVACY POLICY

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen als u onze website www.davinci-cf.be bezoekt, lichten wij toe hoe wij met deze informatie omgaan en welke uw rechten zijn in dat verband.

Wij kunnen deze verklaring in de toekomst wijzigen, bijvoorbeeld indien wij nieuwe functies aan onze website toevoegen die de verwerking van persoonsgegevens vereisen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe doen wij dit?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u zelf bewust aan ons doorgeeft (zoals uw naam, voornaam, bedrijf, functie, adres, e-mail, telefoon en/of gsm-nummer), bijvoorbeeld door het contactformulier van onze website in te vullen, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief of ons een e-mail te sturen.

De persoonsgegevens die u via dergelijke formulieren verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van DaVinci Corporate Finance*. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u te informeren over andere diensten van DaVinci Corporate Finance.

Daarnaast kunnen wij via onze website automatisch indirecte persoonsgegevens verzamelen, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u op onze website heeft bezocht, de browser die u gebruikt en het tijdstip en de duur van uw bezoek.

Wij maken hiervoor onder meer gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan een website op uw computer of toestel worden opgeslagen. Zij laten ons toe statistieken over het gebruik van onze website te verkrijgen en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren. U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar dit kan tot gevolg hebben dat de website niet meer correct functioneert.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

- om de inhoud, de lay-out, het gebruiksgemak en de veiligheid van onze website te verbeteren;

- om u onze nieuwsbrief en deal announcements te bezorgen indien u daarom heeft verzocht via de website of via e-mail;

- om te antwoorden op de vragen die u ons heeft gesteld via de website of via e-mail.

Uw persoonsgegevens worden bijgevolg verwerkt op basis van uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang om in een goed functionerende en veilige website te voorzien.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de partners en (zelfstandige) medewerkers die van het kantoor deel uitmaken en voor de IT-partners waar het kantoor mee samenwerkt voor het beheer van de website en de verzending van de nieuwsbrief en deal announcements. Wij gebruiken ook software van een externe dienstverlener. Hierdoor is het mogelijk dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Deze dienstverlener is evenwel onderworpen aan het EU-US Privacyshield, dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij geven uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming door aan andere partijen, behalve indien wij hiertoe deontologisch, wettelijk of gerechtelijk verplicht zouden zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wij respecteren verder hoge deontologische normen zodat wij uw gegevens steeds met de grootste discretie behandelen.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een rechtzetting te vragen of de gegevens te laten wissen. U heeft ook het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u te allen tijde deze toestemming intrekken door ons te contacteren. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u ons contacteren via de contactgegevens vermeld onderaan deze privacyverklaring of door een e-mail te richten aan info@davinci-cf.be. Wij vragen echter wel om een bewijs van uw identiteit, om te vermijden dat uw gegevens in verkeerde handen terechtkomen.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, te bereiken via commission@privacycommission.be of per post op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Contactgegevens

DaVinci Corporate Finance is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijke behandeling ervan. Indien u nog vragen heeft over onze website of deze privacyverklaring, kunt u ons steeds contacteren:

Jan van Rijswijcklaan 97 | 2018 Antwerpen

Hazenweg 11 | 2360 Oud-Turnhout

Gansbeekstraat 4 | 9680 Maarkedal

Tel. +32 476 56 68 44 / +32 478 24 88 84


*Indien niet anders aangegeven, wordt in deze juridische verklaring met DaVinci Corporate Finance, DaVinci Corporate Finance BV, Jan van Rijswijcklaan 97, BE-2018 Antwerpen (BE 0664.860.269), DaVinci Advisory BV, Hazenweg 11, BE-2360 Oud-Turnhout (BE 0549.862.811) en DaVinci Consult BV, Gansbeekstraat 4, BE-9680 Maarkedal (BE 0820.167.860) bedoeld

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×