DaVinci is een onafhankelijk overnamehuis gespecialiseerd in advisering & bemiddeling bij bedrijfsoverdracht. Dit betreft zowel overnamebemiddeling alsook advisering bij familiale opvolging.

DaVinci staat voor onafhankelijk deskundig advies en maatwerk met een persoonlijke benadering voor de ondernemer. De advisering en begeleiding is 100% neutraal en objectief. Er is dus geen belangenvermenging mogelijk met andere producten of diensten zoals bijvoorbeeld bank-, beleggings-, investerings- en verzekeringsproducten, accountancy- en audit diensten,…

Diverse vooraanstaande bankiers, accountants- en revisorenkantoren, juristen, fiscalisten, notarissen en financieel planners doen beroep op ons kantoor als geprefereerde partner indien één van hun klanten met een vraagstuk inzake bedrijfsoverdracht geconfronteerd wordt.

Wij willen niet per sé de grootste in onze sector zijn of worden, wel de meest toegewijde. Wij streven naar klantentevredenheid en toegevoegde waarde op een gepersonaliseerde manier. Enkele kernwoorden hierbij zijn: objectief, deskundig, down-to-earth, duidelijk, realistisch, pragmatisch, pro-actief, discreet en in alle vertrouwen.

De stichtende partners van DaVinci combineren samen meer dan 35 jaar M&A dealmaking ervaring en kunnen sterke referenties voorleggen. Beide komen uit zelfstandige middens zodat zij de specifieke gevoeligheden van een familiebedrijf goed kunnen inschatten en de nodige empathie aan de dag weten te leggen. Elke onderneming en familie is uniek en draagt een geschiedenis met zich mee. Maatwerk en gepersonaliseerd advies is dan ook een absolute must.

DaVinci is geregistreerd bij het Vlaams Gewest als erkend dienstverlener inzake advisering bij bedrijfsoverdracht.

DaVinci

Onze naam is een verwijzing naar Leonardo da Vinci, wereldberoemd genie uit de Italiaanse renaissance periode. Da Vinci was een schoolvoorbeeld van de ‘uomo universalis’: architect, wetenschapper, uitvinder, wiskundige, kunstenaar, filosoof,…
Niet dat wij de pretentie hebben onszelf als genieën te zien, maar wij streven er in ons vak wel naar om, net als da Vinci, uit te blinken in kwaliteit en deskundigheid. We combineren daarbij inhoudelijke kennis van zaken (rationeel) met creativiteit, empathie en vindingrijkheid (emotioneel). Een combinatie van hard- en soft skills, ratio en gevoel, brein en hart, kunst en wetenschap, IQ en EQ, vierkant en cirkel,…

Met onze 360 graden aanpak en filosofie willen we voor u als klant, eveneens totaaloplossingen en toegevoegde waarde bieden rekening houdend met alle relevante aspecten en invalshoeken.

 • 100% onafhankelijk advies;
 • Gespecialiseerd in advisering en bemiddeling bij bedrijfsoverdracht en het aantrekken van groeikapitaal, geen nevenactiviteiten;
 • Meer dan 35 jaar gezamenlijke M&A dealmaking ervaring met sterke referenties & track record;
 • Uitgebreid en relevant binnen- en buitenlands netwerk en eigen database met kandidaat-kopers / investeerders:
  • financiële investeerders, (smart) equity investeringsgroepen, family offices, holdings, vermogende families,…
  • vermogende particulieren, (ex-)ondernemers, management-buyin (MBI) kandidaten,…
  • strategische en industriële kopers
 • Wij starten waar anderen al vaak stoppen. Hiermee bedoelen we dat wij niet enkel dealmakers zijn maar ook adviseurs die reeds vroeg in de voorbereidende fase met onze klant meedenken en alle mogelijke strategische opties inzake bedrijfsoverdracht in kaart brengen. Zo kunnen ondernemers, op basis van deskundige informatie, de juiste keuze inzake type bedrijfsoverdracht maken. Indien nodig begeleiden wij enkele maanden tot jaren op voorhand zodat het bedrijf verkoopklaar wordt gemaakt;
 • Bewust beperkt aantal mandaten met focus op kwaliteit, geen kwantiteit zodat de klant steeds maximale ondersteuning en persoonlijke begeleiding krijgt van onze partners; bij ons geen nummers maar individuen;
 • Directe en rechtstreekse contactlijnen met de partners/eigenaars van ons kantoor die ook effectief begeleiden en de dossiers individueel ter harte nemen;
 • Flexibiliteit, wij komen graag bij onze klant langs op de locaties en tijdstippen die best schikken;
 • Regionale verbondenheid en kennis van de markt in combinatie met een nationaal netwerk zorgen voor maximale kruisbestuiving en informatie uitwisseling tussen onze teamleden;
 • De ganse advisering, begeleiding, implementatie en uitwerking kan gecoördineerd en uitgevoerd worden met daarbij één centraal aanspreekpunt, één vertrouwenspersoon (one-stop-shop principe). In functie van confidentialiteit en discretie is dit eveneens een belangrijke troef;
 • Ons kantoor is geregistreerd bij het Vlaams Gewest als erkend dienstverlener voor de pijler advies inzake advisering bedrijfsoverdracht waardoor subsidiëring mogelijk is;
 • Dealmaking op basis van 'no cure, no pay' zonder hoge upfront kosten noch uurtarieven. U betaalt enkel bij succesvolle verkoop.

DaVinci is geregistreerd bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen van het Vlaams Gewest, als erkend dienstverlener inzake advisering bij bedrijfsoverdracht. Dit betekent dat wij conform de opgelegde normen werken en onderstreept tevens onze deskundigheid.

DaVinci Advisory BV, registratienummer pijler advies DV.A219689
DaVinci Consult BV, registratienummer pijler advies DV.A220375

Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemers tijdig nood hebben aan een goed uitgekiend overnameplan als essentieel onderdeel van een vooruitziende bedrijfsstrategie. Idealiter start dit twee à vier jaar voor de eigenlijke overdracht. Tijdens dit proces is het belangrijk een onderscheid te maken tussen emotionele en zakelijke aspecten en alle opties inzake bedrijfsoverdracht goed in kaart te brengen alvorens een gefundeerde keuze te maken. Wij leveren kwalitatieve en onafhankelijke advisering met respect voor persoonlijke en familiale waarden; en dit steeds in samenspraak met bestaande vertrouwenspersonen zoals de accountant, jurist, bankier, notaris, revisor,…

Specifiek voor de kosten i.v.m. voorbereidende adviseringstrajecten familiale opvolging en bedrijfsoverdracht extern kunnen Vlaamse ondernemers subsidiëring via de KMO-portefeuille bekomen. Hierbij wordt er een op maat gemaakt, schriftelijk adviesrapport opgesteld en uitgebreid toegelicht dat de overdracht vanuit alle invalshoeken bekijkt: strategisch, financieel, fiscaal, juridisch en erfrechtelijk. Dit rapport vertrekt vanuit de situatie van de klant, definieert duidelijk de probleemstelling, analyseert en adviseert omtrent de mogelijkheden om vervolgens te besluiten met een conclusie (implementatie).

Deze advieskosten worden tot maximaal 30% betaald via de KMO-portefeuille door tussenkomst van het Vlaamse Gewest met een maximum van € 7.500 per jaar voor kleine ondernemingen. Voor middelgrote ondernemingen bedraagt het steunpercentage maximaal 20% met eveneens een maximum van € 7.500 op jaarbasis (advies & opleiding samen).

De kosten voor uitwerking en implementatie van de uitgebrachte adviezen komen niet in aanmerking voor subsidiëring via de KMO-portefeuille, evenals concrete overnamebemiddelingsopdrachten die lopen via een mandaatopdracht.

Voor meer informatie omtrent het gebruik van de KMO-portefeuille, surf naar www.kmo-portefeuille.be of neem rechtstreeks contact met ons op. Wij helpen en informeren u graag verder.

Vrijblijvende afspraak

Heeft u interesse in onze diensten, maar wenst u meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek?
Maak een afspraak en ontdek hoe we u kunnen helpen

CONTACTEER ONS
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×