Professionele en discrete overnamebemiddeling bij de verkoop van uw onderneming. Dit omvat verkopen aan derden evenals management buyouts en –buyins (MBO/MBI), leveraged buyouts (LBO) en owner buyouts (OBO)

Bij onze verkoopadvisering starten we steeds met een op maat gemaakt overnameplan. Dit vertrekt vanuit de specifieke situatie, formuleert doelstellingen om vervolgens een analyse te maken die wordt omgezet in duidelijke en praktische adviezen. Dit rapport omvat eveneens een professionele waardebepaling met concrete adviezen ter optimalisatie van de verkoopwaarde en verkoopbaarheid van de onderneming.

Verdere bijstand bij implementatie en uitwerking van voorbereidende stappen ter optimalisatie van de (toekomstige) verkoop kunnen desgewenst verzorgd worden.

Eens de effectieve stap richting verkoop van het bedrijf is gezet en de strategie is bepaald, maken wij een professioneel informatiememorandum en zoeken wij discreet en pro-actief naar kandidaat-kopers. Wij voeren mee de onderhandelingen en begeleiden het ganse overnameproces en dit tot en met de uiteindelijke overdracht van het bedrijf.

In welke situaties kunnen wij voor u begeleiding en toegevoegde waarde leveren:

U wenst te verkopen (sell-side)

 • U bent eigenaar/aandeelhouder en wenst te verkopen aan derden:
  • aan medewerkers of management van uw bedrijf (MBO) of aan bestaande medeaandeelhouders
  • aan externe management buyin kandidaat (MBI)
  • aan een (familiale) investeringsgroep van (ex-)ondernemers of een (smart) private equity investeerder
  • aan concurrent, sectorgenoot, klant, leverancier,… (trade sale)
  • aan combinatie van bovenstaande
 • U bent eigenaar/aandeelhouder en wenst te verkopen aan professionele investeerders waarbij u operationeel aan boord wenst te blijven na overname met een minderheidsparticipatie, maar toch een groot deel van het ondernemingskapitaal nu reeds privé wenst te verzilveren vanuit diversificatie standpunt of omwille van andere persoonlijke en/of familiale redenen (LBO/OBO)

U wenst aan te kopen (buy-side)

 • U bent mede-eigenaar/aandeelhouder en wenst één of meerdere bestaande medeaandeelhouders uit te kopen
 • U bent vandaag reeds actief in de onderneming maar wenst u in te kopen; een zogenaamde management buyout (MBO)
 • U overweegt om zich in te kopen in een bedrijf, waarin u vandaag nog niet actief bent, een zogenaamde management buyin (MBI)
 • U bent eigenaar/manager van een binnen- of buitenlandse onderneming en wenst door bijkomende acquisities uw groei te versnellen. U wenst begeleiding in het screenen van de markt en bij het opsporen, analyseren en (anoniem) benaderen van interessante (Belgische) over te nemen bedrijven
 • U bent professioneel investeerder en wenst via buy & build strategie bijkomende investeringen te doen in een welbepaalde sector of niche

Advisering en begeleiding van familiale opvolgingstrajecten rekening houdende met de belangen en wensen van alle betrokken familieleden en met het relevant erfrechtelijk en wettelijk kader.

Bij een familiale bedrijfsoverdracht spelen vooreerst persoonlijke en familiale redenen. Vervolgens dient bij de uitwerking rekening gehouden te worden met strategische, financiële, fiscale, juridische en erfrechtelijke aspecten. Daarom hanteren wij een 360 graden aanpak en filosofie waarbij met al deze aspecten rekening wordt gehouden.

We starten hierbij met het maken van een omstandig op maat gemaakt overnameplan. Dit omvat een inventarisatie van de huidige situatie en een duidelijke omschrijving van de probleemstelling. Vervolgens maken we een analyse. Alle overdrachtsscenario’s, met voor- en nadelen, worden in kaart gebracht en dit toegepast op de situatie van het bedrijf en familie. We voorzien tenslotte in een implementatieplan (stappenplan) om te komen tot de gewenste situatie.

Wij fungeren als coördinator in het familiale overdrachtsproces en betrekken liefst de bestaande vertrouwenspersonen mee in dit verhaal. Waar nodig, schuiven wij de juiste en gepaste specialisten bij aan tafel.

Onze objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie wordt vaak gesmaakt gezien het niet altijd evident is persoonlijke en familiale zaken te scheiden van bedrijfsmatige, zakelijke aspecten.

De bijstand bij implementatie en uitwerking van de familiale bedrijfsoverdracht kunnen wij, indien gewenst, eveneens verzorgen.

Dit luik omvat specifieke corporate finance opdrachten:

 • Waardebepaling, fairness & second opinion,… bekeken vanuit een transactiegebonden context, wat wil zeggen rekening houdende met de concrete markt- en omgevingsfactoren en de specifieke eigenheden van de onderneming in kwestie; het blijft niet bij louter theoretische boekenwijsheid;
 • Aantrekken van groeikapitaal / private plaatsing: afhankelijk van de cyclus waarin de onderneming zich bevindt, zijn er vaak ook andere (kapitaal)behoeften. Specifiek voor mature en groeibedrijven brengen wij de strategische keuzes mee in kaart en adviseren we welk type transactie, financiering en/of kapitaalverschaffer best geschikt is om de toekomstige groei mee te ondersteunen. We onderhouden uitstekende contacten met diverse (smart) equity providers, family offices en investeringsgroepen zodat we kunnen adviseren welke best aansluit, rekening houdende met de toegevoegde waarde in brede zin: financieel, strategisch, operationeel, netwerk,...
 • Value coaching: strategisch-financieel (management)advies m.b.t. waarde optimalisatie van de onderneming. Dit traject bestaat erin de cruciale parameters (KPI’s) die de waarde van een onderneming bepalen duidelijk te definiëren, een periodieke analyse en opvolging hiervan uit te voeren en bij te sturen waar nodig. Via geregelde contact- en overlegmomenten bespreken wij met onze klant de vooruitgang en bereiden we de onderneming optimaal voor richting toekomstige overdracht. Deze advisering op maat kan zowel éénmalig, via een (tijdelijk) zitje in de raad van advies of zeer actief en hands-on via een ad-interim CFO opdracht;
 • Bepaling optimale deal- en financieringsstructuur, cash flow analyse en berekening terugbetalingscapaciteit;
 • Markt- en sectoranalyse, screening;
 • Opmaak kredietdossier en businessplan evenals bijstand bij onderhandelingen met kapitaalverschaffers waaronder banken.

Vrijblijvende afspraak

Heeft u interesse in onze diensten, maar wenst u meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek?
Maak een afspraak en ontdek hoe we u kunnen helpen

CONTACTEER ONS
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×